دپارتمان علوم پایه 

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام 

چگونه مقاله علمی خود را منتشر کنیم ؟

مختص دانشجویان گروه علوم پایه و فنی و مهندسی

با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه حکیم سبزواری 

دکتر بهنام مهدوی

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری

16 اسفند ماه  2 ساعت 

حضوری

 شهریه دانشجویان حکیم سبزواری

  1.000.000 ریال

شهریه سایر افراد 

1.500.000 ریال  

15 فروردین ماه 1403

جهت پرداخت الکترونیکی کلیک نمایید . (ویژه دانشجویان حکیم سبزواری)

جهت پرداخت الکترونیکی  کلیک نمایید – ویژه سایر افراد 

فرم ثبت نام