اهداف

اهداف

توسعه روابط بین الملل از ضروریات توسعه دانشگاه ها در دهه های آینده در عرصه آموزش عالی کشور به شمار می آید. مجموعه تحولات داخلی و فرامرزی در حال حاضر و چشم انداز تحولات جهانی، ارتقای جایگاه روابط بین الملل و به عبارت کلان تر “بین المللی سازی” دانشگاه را اجتناب ناپذیر نموده است. این فرایند که به نوبه خود برگشت ناپذیر خواهد بود الزاماتی دارد که در سطوح سازمانی و ملی از منظر اجرایی و تصمیم گیری بیش از هرچیز نیازمند برخورداری از رویکردهای همه جانبه نگر بین المللی و به تبع آن برنامه ریزی، ظرفیت سازی و پایداری در عملکرد می باشد.

توانمندی های علمی پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در فضای علمی و تحقیقاتی موجود در بسیاری از عرصه های علمی کشور متبلور شده است. مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان خارجی در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه به ایجاد و گسترش همکاری های علمی در سطح بین المللی اهتمام می ورزد. چشم انداز فعالیت های این مدیریت فراهم نمودن و بهره گیری از فرصت های همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر و نهادهای تخصصی بین المللی و   سازماندهی و ایجاد هماهنگی های لازم برای ارتقاء حضور دانشگاه در صحنه های بین المللی، از حضور به صورت ناظر یا حتی هماهنگ با دیگران، به حضور همکارانه در سطح بین المللی در حوزه تولید و صدور علم و فناوری می باشد.

 

 • برقراری و ارتباط با سايردانشگاهها و مراكزآموزش عالي داخلي و خارجي به منظورجمع آوري اطلاعات علمي تحقيقاتي مورد نياز و همچنين جلب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشی.
 • ترجمه نامه ها، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبان هاي فارسي و خارجي مورد نياز دانشگاه و موسسات تحقيقاتي تابعه.
 • تنظيم برنامه هاي سمينارها، كنگره ها، سمپوزيوم ها و كنفرانس هاي علمي و تحقيقاتي بين المللي با همكاري دانشكده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
 • تشريك مساعي در برقراري ارتباط انجمن ها و هيأت علمي دانشگاه با مجامع علمي بين المللي دانشمندان خارجي با همكاري دفتر همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • تهيه تفاهم نامه هاي همكاري هاي علمي با دانشگاه هاي خارج از كشور و عضويت در مجامع علمي و بين المللي.
 • برگزاری دوره های مشترک
 • همکاری و انجام پروژه های مشترک آموزشی ـ پژوهشی
 • برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت
 • تبادل استاد و دانشجو
 • رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.
 • انجام بررسي هاي لازم به منظور جلب همكاري هاي شخصيت هاي علمي ايراني مقيم خارج.
 • فراهم آوردن شرایط جذب دانشجويان خارجي براي مقاطع مختلف تحصيلي با همكاري گروه هاي آموزشي.