با عنایت به تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگسترش همکاری ها و تعاملات فعال و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و تخصصی منطقه ای و جهانی و با هدف افزایش توان علمی و آموزشی، مدیریت بین الملل دانشگاه با برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت متخصصین خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور اقدام به جذب و بهره گیری از توانمندی متخصصین برجسته از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر دنیا در قالب عضو هیات علمی وابسته بین المللی نموده است.