به همت مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیرایرانی وبینار  “ انقلاب صنعتی چهارم و پنجم؛ تعامل انسان و کوبات در خط مونتاژ” با ارائه دکتر امیر پیرایش (استادیار KEDGE Business School بوردو فرانسه)  در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.