به همت مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیرایرانی کارگاه “ ارزیابی ریسک محیط زیستی در زنجیره تامین انرژی” با ارائه خانم دکتر هاشم آبادی  (دانشگاه Texas A&M امریکا)  درسالن آمفی تئاتر دانشکده نفت و شیمی  برگزار شد.