به همت مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیرایرانی کارگاه “داده، کیمیای جدید؛ از حکمرانی داده تا تبدیل به ارزش” با ارائه دکترمسعود مظلوم  (پسادکتری دانشگاه آمستردام هلند)‌ در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.