اداره تغذیه

 Untitled
رسالت اداره تغذیه (pdf) اهم وظایف اداره تغذیهقوانین ومقرراتکارکنان اداره تغذیه[icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”][icon type=”fa fa-asterisk”]
راهنمای اتوماسیون تغذیه
 تصاویر غذاخوری شماره (2)
 دانلود پیام های مربوط به خود مراقبتی
دانلود کتاب راهنمای سفیران سلامت
غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه سلامت، پویایی و جوان (هفته سلامت)
سبزیجات ونحوه ی نگهداری آنها
تحول صنایع غذایی با نانو
سايت تخصصي تغذيه
رژیم آنلاین(برای اطلاع از اضافه وزن خود کلیک نماییید)

دپارتمان غذا ،بهداشت ،محیط زیست

پورتال اداره تغذیه

 
[button style=”btn-info btn-sm” type=”link” target=”false” title=”آخرین اخبار” link=”#”]

 [icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#dd1313″]…..[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#dd1313″]………..

[button style=”btn-info btn-sm” type=”link” target=”false” title=”پیوندها” “]

 غذا (1)  0library  manshor3
.
 غذا  ارتباط با ما  ارتباط با ما