بسمه تعالی

بر اساس فرم امتیاز بندی خوابگاه های تکمیل شده با اظهارات دانشجویان در پرتال شخصی ، اولویت های اسکان دانشجویان در خوابگاه ها ی نوع (1) و(2) دانشگاه به شرح زیر مشخص گردید.
 

لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی نوع (1) – دختران

لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی نوع (1) – پسران

دانشجویانی که اسامی آن ها در نوع 1 اعلام شده است جهت تعیین خوابگاه و اتاق از تاریخ 96/05/30 الی 96/06/13 به پرتال خود مراجعه نمایند.

همچنین دانشجویان اعلام شده در نوع 1 فایل راهنمای زیر را حتما مطالعه نمایید.

دریافت فایل راهنما

قابل توجه دانشجویان ارشد95 و دکتری

-دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 و دکتری که در سال تحصیلی 97-96  متقاضی خوابگاه می باشند ، جهت تعیین خوابگاه خود با شماره 44013415 (سرپرستی خوابگاه ولی عصر )و داتشجویان پسر با شماره 44013436 (سرپرستی خوابگاه  اندیشه )تماس بگیرند .
ضمنأ دانشجویانی ثبت نام می شوند که اجاره بهاء سال قبل را  واریز کرده باشند
شماره تماس امور خوابگاه 05144012588-  05144012586
 

 

 

قابل توجه دانشجویان دختر روزانه  واجد شرایط خوابگاه نوع 2

* لازم به ذکر است دانشگاه حکیم سبزواری فاقد خوابگاه های دولتی نوع 2 جهت دانشجویان پسر می باشد .
به اطلاع می رساند دانشجویان دختر روزانه که واجد شرایط خوابگاه های نوع 2 می باشند و اسامی آن ها در لیست انتهای همین اطلاعیه درج شده ، جهت درخواست خوابگاه می توانند به سرپرستی خوابگاه بهار با شماره. 05144013416تماس بگیرند.(تاریخ تماس متعاقباً از همین سایت اعلام می شود)
ضمنأ دانشجویانی ثبت نام می شوند که اجاره بهاء سال قبل را واریز کرده باشند وحداقل 50درصد از هزینه ترم جاری را واریز کنند .

لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجویی نوع(2)

 

در ضمن شماره تماس امور خوابگاه 05144012588-  05144012586 می باشد.

اداره خوابگاه ها