قبل
بعدی

اطلاعیه ها

تازه ترین خبرها

با شهیدان ...

رزمندگان سبزواری در حال نوشیدن شربت شهادت در جبهه ... (نفر وسط سردار شهید حسین محمدیانی)

شهید حسین محمدیانی

شهید حسین محمدیانی، فرمانده محور عملیاتی تیپ یکم لشکر ۵ نصر، ۲۹‌ دی‌ ماه‌ ۱۳۳۵ در سبزوار متولد شد. سال‌۱۳۶۰ به سپاه ملحق شد و طی هشت‌ سال جنگ تحمیلی در عملیات‌ های آزاد سازی خرمشهر، چزابه، رمضان، محرم، مسلم‌ بن‌ عقیل، خیبر، بدر، والفجر ۸، کربلای‌ ۵ و کربلای‌ ۱۰ حضور پیدا کرد و عاقبت در ۱۲‌ آذر‌۱۳۷۰ به‌ علت عوارض شیمیایی متعدد به شهادت رسید.

برشی از زندگی شهید ...

خواهر شهید می‌گوید: در جریان ازدواجش عملیات شروع شد. به مادرم گفت: «دست نگهدارید تا از منطقه برگردم.» روز سوم عقد بود که عازم جبهه شد و بعد از دو ماه برگشت و مابقی مراسم ازدواج را انجام داد و دوباره به جبهه رفت. هنگام مأموریت تحت هیچ شرایطی منطقه را ترک نمی‌کرد. خبر فوت مادرم را که به او دادند، به‌ دلیل وجود موقعیت سخت منطقه و در محاصره قرار‌ گرفتن نتوانست در مراسم ترحیم مادر شرکت کند.

خبر تولد فرزندش را که به او دادند، پاسخ داد: «شما را به خدا می‌سپارم، نمی‌توانم بیایم.»
زهرا آغشته‌مقدم، همسر شهید، نیز به نقل از یکی از دوستان او خاطره‌ای را تعریف می‌کند: دوستش می‌گفت او را سوار ماشین کردم تا به ترمینال برسانم که از آنجا عازم جبهه شود. بین راه سعی کردم با یادآوری مسئولیت‌هایش در‌قبال خانواده از رفتن منصرفش کنم. حسین لحظه‌ای درنگ کرد و گفت: «نگه دار، می‌خواهم بقیه راه را پیاده بروم؛ صحبت‌های تو مرا از رفتن به جبهه باز می دارد.»

شادی روح پر فتوح شهدا صلوات …