اردوی فرهنگی زیارتی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه در مشهد مقدس برگزار شد. در این اردو معرفت جویان حوزه علوم اسلامی و تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه شرکت کردند.

حضور در رویداد هم افزا فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی در مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی و زیارت حرم مطهر رضوی از برنامه های این اردو بود.