#گزارش_تصویری

💥اولین جلسه هماهنگی جشن بزرگ ازدواج دانشجویی (همرسان) دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در دفتر نهاد رهبری برگزار شد.