به همت کانون انجمن خیریه نهال امید دانشگاه و جهاد تبیین و با حضور مسئول نهاد، مدیر اجرایی و مسئول واحد خواهران به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و متقارن شدن با جنایات رژیم کودک کش صهیونیست در نوار غزه از پرستاران و کادر درمان بیمارستان شهیدان مبینی تقدیر و تشکر گردید.