به مناسبت هفته قرآن و عترت، کانون قرآن و عترت دانشگاه ایستگاه صلواتی دمنوش با طعم قرآن را در مکان دانشکده ادبیات جنب دفتر خواهران نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار کرد.

مسابقه قرآنی، توزیع کارت های رزق معنوی (شامل آیات قرآنی) و پذیرایی با کیک و دمنوش و ثبت نام متقاضیان از برنامه های این ایستگاه کانون بود.