دورهمی دوره مسابقه سه شنبه مهدوی
از مجموع مسابقات سه شنبه مهدوی هر روز تا ۲۹ فروردین ماه و  سه شنبه ۱۵ , ۲۲ , ۲۹ فروردین ماه
همراه با اهدای جوایز 🎁
شروع مسابقه از  ۸ صبح تا ۱۲ شب
لینک شرکت در مسابقه 👇

 https://eitaa.com/Entezar_hsu