رل یا سینگل ۲

✨ شما هم دعوتید به دورهمی فعلا مجردهای دانشگاه حکیم

با حضور : استاد مهدی احمدی

📆زمان :دوشنبه هفدهم اردیبهشت
ساعت ۲۰
🕌مکان : فضای سبز مهدیه دانشگاه

منتظرتون هستیم🌺

#خادم_مثل_قاسم
#کانون_مکتب_شهید_سلیمانی

@Maktabe_soleimani_hsu