آموزش دروس پایه زیر مبتنی بر رویکرد حل مسئله:

(کانون جهاد تبیین با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه برگزار میکند.)

  • ریاضی ۱

  • فیزیک ۱

  • ریاضی ۲

  • فیزیک ۲

  • معادلات و دیفرانسیل

متقاضیات اطلاعات زیر را به آیدی های داده شده در ایتا و یا تلگرام ارسال بفرمایند.

  1. نام و نام خانوادگی
  2. رشته تحصیلی
  3. شماره تماس
  4. دروسی که قصد شرکت دارید

Eitaa : @siz_10    and    @Basijhsu_Khaharan

     Telegram : @mohammad_siz10   and   @Basijhsu_Khaharan

قابل ذکر است که تمامی هزینه های کلاس های رهیافت رو بسیج دانشجویی تقبل کرده است