💢کانون انتظار با همکاری کانون نماز و نیایش برگزار میکنند.
سه شنبه های مهدوی💚

🔸مکان : بین دانشکده علوم انسانی و علوم پایه
🔹زمان : ۱۸ اردیبهشت ، همراه با اقامه نماز ظهر و عصر

یادتون نره☝️
این هفته دیوار درد دل داریم پس بیاین و حرف دلی از صندوقچه قلبتون بنویسید…بنویسید به امید فرج..🌱😇

منتظرتونیم☺️
#سه_شنبه_های_مهدوی
#کانون_انتظار
#کانون_نماز
⌛️ @Entzr_hsu
📿@kanoon_namaz