کانون قرآن و عترت برگزار می کند:

🌸محفل انس با قرآن کریم
🔹با حضور قاری بین المللی حاج حمید شاکرنژاد و قاریان شهرستان و دانشگاه
🔹با حضور حافظ نوجوان امیرمحمد معتمدیان
🔹زمان: یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ تا ۲۰
🔹مکان: مهدیه دانشگاه حکیم سبزواری