🏴باز هم ز کوچه صدای ناله بلند است🏴
        🏴مراسم دهه دوم فاطمیه🏴
       از شنبه ۳ دی لغایت سه شنبه ۶ دی
                       به مدت ۴ شب
                        🕗ساعت ۲۰
            🕌مهدیه دانشگاه ، خیمه عزاء