بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری …♥️
کانون مکتب سلیمانی برگزار میکند :
🖇پویش #دوباره_زندگی
✨ مشارکت در آزاد سازی مادران در بند (جرائم مالی و غیرعمد)
کمک های شما عزیزان هرچند کوچک موجب کار های بزرگ خواهد شد🙏
شماره کارت جهت واریز مهربانی هایتان :
۶۰۳۷_۶۹۷۶_۵۰۸۱_۴۵۰۹ 💳  (copy)
 ▪️به نام سجاد زحمتکش
#ما_ملت_امام_حسینیم
#مهربانی_ادامه_دارد…
@Maktabe_soleimani_hsu🇮🇷