به همت هیئت محبان الحسن (ع) و بسیج دانشجویی مزار شهدای دانشگاه حکیم سبزواری ترمیم و نوسازی شد.

اقدامات انجام گرفته :
۱. رنگ آمیزی مزار و نرده ها
۲. بتونه کاری و مستحکم‌سازی سنگ مزار
۳. شست و شو و سفید سازی سنگ‌های کف
۴. مفروش کردن حریم شهدا