🔔۵ خرداد روز نسیم مهر «روز حمایت از خانواده ی زندانیان»

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن
به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی

✨کانون مکتب شهید سلیمانی دانشگاه حکیم سبزواری کمک های نقدی شما عزیزان را جمع آوری و پس از تهیه بسته های معیشتی به دست خانواده زندانیان نیازمند خواهد رساند.

از خانواده بزرگ جامعه ی دانشگاهی حکیم سبزواری جهت شرکت در این پویش خیر دعوت به عمل می آوریم.

قابل ذکر است این پویش از بیست ونه اردیبهشت تا دهم خرداد ماه فعال بوده ونیازمند همت ویاعلی جانانه شما بزرگوارانیم.

شماره کارت جهت واریز کمک های نقدی شما مهرورزان

۶۰۶۳۷۳۱۲۰۶۶۶۶۲۶۶
به نام حمیدرضاحسینی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آیدی های زیر در پیام رسان ایتا مراجعه بفرمایید.

آقای حسینی :
@S_Hamidrezahosseiny

خانم طلوع :
@toloue_zohoor12

#کانون_مکتب_شهید_سلیمانی
#خادم_مثل_قاسم

@Maktabe_soleimani_hsu