به همت هیئت دانشجویی محبان الحسن علیه السلام جشن مبعث رسول اکرم (ص) در شام روز عید مبعث برگزار گردید.