📷#گزارش_تصویری

🔸سلسله جلسات
راه ما شدن…

🔺️ قسمت دوم :
🌱شناخت🌱

👤باحضور : جناب دکتر شاهین فرهنگ

📅شنبه۲۲اردیبهشت
📍تالار شریعتی

✨ادامه دارد…😉

#ازدواج_آسان
#ورود_متاهلین_ممنوع