به همت کانون انتظار نهاد رهبری دانشگاه دوره تکمیلی معارف مهدویت در نیمسال تحصیلی دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در حال برگزاری می باشد.