ضیافت اندیشه استادان با موضوع اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی با تدریس دکتر حسین صمصامی اقتصاددان و استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و قائم‌مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی در سالن همایش های بین المللی بیهقی به مدت ۱۰ ساعت برگزار شد.