به همت دفتر هم اندیشی استادان و دفتر نهاد رهبری دانشگاه حکیم سبزواری، ضیافت اندیشه زمستانه استادان با موضوع خدانابوری نوین طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه با تدریس دکتر حمیدرضا شاکرین و علی شهبازی در دو کارگاه آموزشی در دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری می باشد.