به همت هیئت دانشجویی مکتب الحسن (ع) و کانون مکتب سلیمانی مراسم غبار روبی مزار شهدای سبزوار در آستان مقدس شهیدان به همراه قرائت دعای کمیل و سخنرانی و ذکر اهل بیت (ع) پنج شنبه شب مورخ ۱۱ اسفند ماه برگزار شد.