به همت ستاد برگزاری اقامه نماز و کانون نماز، نماز جماعت صبح در خوابگاه های خواهران و برادران برگزار می گردد. ایاب و ذهاب دانشجویان به نماز جمعه و پذیرایی و اجرای مسابقات از دیگر برنامه های این مجموعه می باشد.