#گزارش_تصویری
💠 برگزاری جلسه اول کارگاه رل یا سینگل

🔹اولین جلسه از سلسله جلسات رل یا سینگل با موضوع «ازدواج، معیارها و چالش ها» در تاریخ دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در محل سازمان مرکزی و با حضور ریاست محترم دانشگاه، کارکنان و دانشجویان به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری و کانون مکتب شهید سلیمانی برگزار گردید

♦️این کارگاه ادامه دارد….
اخبار تکمیلی جلسات بعد در کانال اطلاع رسانی میشود.