گزارش تصویری

آماده سازی غرفه جهاد تبیین از مراحل اولیه تا اکران فیلم ها و آثار انقلاب اسلامی در موزه دانشگاه حکیم سبزواری       

اسفندماه ۱۴۰۱