#شما_هم_دعوتید✨
گفتگوی صمیمانه با نویسنده کتاب
📚به خون کشیده شد خیابان📚

🔅«سرکار خانم مهناز کوشکی»

🔆همراه با برگزاری مسابقه
🔆اهدای جوایز

زمان: دوشنبه ۲۲ آبان، ساعت ۱۹:۳۰
مکان: مهدیه دانشگاه