⚜از جمله مباحث مطرح شده دراین جلسه گفت‌وگو:

🔅دغدغه گرانی خودرو، پیگیری نکردن مشکلات مردم، شو انتخاباتی، غذای سلف دانشگاه، مشکلات ازدواج و فرزندآوری، لایحه مصوب حجاب، شفافیت آراء نمایندگان، کند عمل کردن دولت در پیگیری مشکلات مردم و مساله رسیدگی به انتقالی دانشجویان بود.

📌مسئول سیاسی بسیج در این جلسه مشکلات مربوط به سلف و همچنین مساله وعده صبحانه را مطرح کردند که درپاسخ، با تشویق حضار دکتر شادنیا قول رسیدگی دادند.

📎از جمله نکاتی که در این جلسه توسط دکتر محبی مطرح شد:

1⃣ فروش خودروها در طی دوسال آینده به صورت قسطی جهت جلوگیری از افزایش قیمت

2⃣ تصویب قانون عدم تعلق گرفتن حق تابعیت کشورهای خارجی بر مسئولینی که پست‌های مناسبتی دارند