کانون مکتب شهید سلیمانی برگزار میکند:

💥 اکران فیلم #دسته_دختران به همراه جلسه نقد و بررسی 💥

کانون مکتب شهید سلیمانی برگزار میکند:

💥 اکران فیلم #دسته_دختران به همراه جلسه نقد و بررسی 💥

با حضور دکتر سیدسعید آریانژاد

📆 پنجشنبه ۴ خرداد
🕓ساعت حرکت از جلوی درب مهدیه : ۱۷:۴۵
🏫 سینما بهمن سبزوار
💶 هزینه بلیت: ۱۰هزارتومان

✅ظرفیت محدود

رزرو بلیت:
🆔 @Maktabe_Soleimani_hs(ایتا)

@Maktabe_Soleimani_hsu 🇮🇷