خدمات تخصصی گروه انرژی های نو و تجدید پذیر

مقدمه:

امروه با توجه به اهمیت موضوع آلایندگی محیط زیست توسط سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی های پاک، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در کشور ما، با توجه به جغرافیای خاص و در دسترس بودن انواع منابع انرژی پاک و تجدید پذیر، این موضوع می تواند بسیار کاربردی باشد. به منظور شناخت دقیق محدودیتها، موانع و امکانات موجود در جهت استفاده از منابع انرژی، ضروری است، پتانسیل های موجود به روش علمی و دقیق محاسبه و ارزیابی گردد. لذا با چنین نگرشی گروه فناور انرژی های نو و تجدیدپذیر دانشگاه فناوری های نوین سبزوار شروع به فعالیت کرده است.

اهداف و زمینه های فعالیت

 استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک به منظور کمک به حفظ محیط زیست و آلودگی کمتر

کمک به تأمین انرژی حرارتی و الکتریکی از طریق استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر خصوصاً برای مراکز دور از دسترس شبکه تامین منابع انرژی

پتانسیل سنجی منابع انرژی تجدیدپذیر با شیوه های نوین و قابلیت اعتماد بالا

احداث پارک انرژی شامل مجمو عه ای از پایلوت های کاربرد انرژی های تجدیدپذیر شامل نیروگاه های خورشیدی و بادی، ساختمان و…

پتانسیل سنجی استفاده از ذخیره کننده های انرژی الکتریکی در مقیاس بالا

طراحی و مدلسازی و بهینه سازی استفاده از ذخیره سازهای انرژی الکتریی

بررسی و مطالعه استفاده از سوخت های جایگزین زیستی و احداث آزمایشگاه های بیو انرژی، سوخت و احتراق و موتور

بکارگیری سیستم های پیشرفته تبدیل انرژی از جمله سیستم های هیبرید، موتور استرلینگ، سیستم تولید پراکنده و تولید همزمان حرارت، برودت و الکتریسیته

احداث آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر به عنوان آزمایشگاه مرجع