در قالب ارتباط با صنعت، بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پردیس فناوری های نوین صورت می گیرد:

انعقاد قراداد طرح پژوهشی در زمینه توسعه و تولید پوشش سخت اپتیکی با استفاده از فناوری نوین پلاسمایی

انعقاد قراداد طرح پژوهشی در زمینه توسعه و تولید پوشش سخت اپتیکی و با عنوان “تولید پوشش های ترکیبی چهار جزئی SiOCF با ضریب شکست، جذب اپتیکی و ثابت دی الکتریک فوق کم و خواص مکانیکی مطلوب” بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پژوهشگران پردیس فناوری های نوین

قراداد طرح پژوهشی در زمینه تولید پوشش سخت اپتیکی سیلیکاتی با به کارگیری از روش فناوری نوین پلیمریزاسیون پلاسمایی، بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و پردیس فناوری های نوین منعقد شد.

دکتر مرضیه عباسی فیروزجاه، عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین و مجری این قراداد در گفتگو با روابط عمومی پردیس گفت:

در صنعت اپتیک و اپتوالکترونیک نیاز به پوشش های با کیفیت بسیار بالا و سطحی بسیار یکنواخت، همگن و با زبری بسیار پایین است. همچنین برای ساخت ابزارهای مختلف اپتیکی از قبیل فیلترها، تشدیدکننده ها، موجبرها، بلورهای فوتونیکی، سلول های خورشیدی، سنسورهای زیست اپتیکی و … پوشش هایی لازم است که علاوه بر داشتن کیفیت لازم اپتیکی باید خواص ویژه ای از قبیل ضریب شکست کم و شفافیت بسیار بالایی داشته باشند. همچنین امروزه در صنعت نانو الکترونیک برای کاهش ابعاد تراشه ها، افزایش سرعت پردازش و کاهش اتلاف، به لایه های نازک با کیفیت بسیار بالا و ثابت دی الکتریک فوق کم نیاز است.

محصول این پروژه، پوشش های (لایه ها) با کیفیت اپتیکی سیلیکاتی فوق شفاف با ضریب شکست کم و قابل کنترل بین 1.15 تا 1.5 است که علاوه بر آن دارای خواص مکانیکی مطلوب برای کاربردهای اپتیکی و اپتوالکترونیک هستند. از جمله این خواص عبارتند از: سختی، اصطکاک، مقاومت در برابر سایش، مدول یانگ و الاستیسیته. از طرفی این پوشش ها در برابر جذب رطوبت هوا نیز مقاوم هستند.

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی مبلغ این قراداد را حدود دویست میلیون ریال عنوان کرد و اظهار کرد محصول این پروژه می تواند موجب خودکفا شدن صنعت اپتیک و اپتوالکترونیک ایران در بخش مربوطه شود و می تواند تحول چشمگیری در توسعه این صنایع و همچنین صنعت میکروالکترونیک و بهینه سازی و کاهش قیمت تمام شده محصولات مربوطه گردد. از طرفی دانش فنی به دست آمده در رابطه با روش تولید محصول در این پروژه یعنی فناوری نوین پلیمریزاسیون پلاسمایی با استفاده از دستگاه رسوب شیمیایی بخار پلاسمایی در بسیاری از بخش های مختلف صنعتی کاربردی و مفید خواهد بود.

تا کنون بخشی عمده ای از فعالیت های آزمایشگاهی این پژوهش شامل تجزيه و تحليل و طراحي آزمايشات، آماده سازی چیدمان آزمایش، تولید نمونه و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مکانیکی پوشش ها به همراه بررسی و تحلیل نتایج به اتمام رسیده است که در مجموع حدود 70 درصد پیشرفت کل پروژه محقق شده است.