اطلاعیه ثبت درخواست وام های دانشجویی – نیمسال دوم 1400-1399

ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی در نیمسال دوم 1400-1399 ویژه دانشجویان واجد شرایط دوره روزانه و شبانه (غیرشاغل و غیر بورس)

متقاضیان واجد شرایط دریافت وام  های دانشجویی می توانند با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir تا تاریخ 1400/3/15 درخواست خود را ثبت نمایند.

نکات قابل توجه:

 متقاضیان وام هایی که تایید نهایی آنها مستلزم ارائه مدارک خاص می باشد،(وام ضروری ,ازدواج ودیعه مسکن و ….) بایستی مدارک و مستندات را مطابق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان که مرتبط با نوع وام است پس از اسکن به ایمیل sunt.shobeiri@gmail.com   ارسال نمایند.

پرداخت وام به دانشجویان متقاضی منوط به تأمین اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجویان می باشد.

به علت محدودیت های اعتباری، اولویت پرداخت براساس تاریخ ثبت درخواست در پورتال دانشجویی صندوق رفاه می باشد.

به دانشجویان فاقد تعهد محضری هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.

دانشجویانی که برای بار اول نسبت به ثبت وام اقدام می نمایند بایستی تعهد نامه جدیدمطابق نمونه جدید تنظیم نمایند.

ضمنا دانشجویان جدیدالورود و یا دانشجویانی که تا کنون وام دریافت ننموده و فاقد پرونده تسهیلات رفاهی در سامانه صندوق رفاه می باشند، بایستی تعهدنامه محضری، مدارک ضامن، تصویر کارت ملی و شناسنامه دانشجووضامن و نیز مشخصات حساب بانکی (صرفا بانک تجارت به نام شخص دانشجو شامل شماره حساب، شماره شبا، کدشعبه، نام شهری که در آن افتتاح حساب نموده اند) را به آدرس: کمربندی سبزوار، پردیس فناوری های نوین از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند.(روی پاکت قید گردد مربوط به اداره رفاه و خدمات دانشجویی)

لازم به ذکر است:

به متقاضیانی که دارای نقص مدرک باشند هیچگونه وامی تعلق نخواهد گرفت.

شماره همراه اعلام شده توسط دانشجویان، بایستی متعلق به شخص دانشجو و به نام وی باشد.

 برای دریافت آیین نامه وام های صندوق رفاه اینجا کلیک کنید

  برای دریافت دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی اینجا کلیک کنید

 برای دریافت سند تعهد نامه دانشجویی اینجا کلیک کنید