کارگاه کشوری محقق اردبیلی با همکاری اتحادیه انجمن های مهندسی شیمی،نفت و پلیمر و انجمنهای علمی دانشگاه های برتر برگزار می کند.

کارگاه کشوری آنلاین آموزش نرم افزار ENDNOTE

مدرس : خانم مهندس نگین محمودی

کارگاه بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری :

مورخه 1402/09/02

ساعت 18الی 21

مسیر ارتباطی: @hadiesmaeili80