فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

جهت ورود به سامانه نشریه بر روی اينجا کلیک نمائید.

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

 

 

نوع نشريه: فصلنامه

شماره بين‌المللی (چاپی): ۷۱۶۷-۲۲۲۸

صاحب امتياز: مرکز پژوهشی علوم جغرافيايی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکيم سبزواری

مدير مسئول نشريه: دکتر سيد هادي حسيني

سر دبير نشريه: دکتر علي اکبر عنابستاني

مدير اجرايی: دکتر مهدي زارعي

کارشناس نشریه: خانم کبری یزدانی

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم در سال ۱۴۰۰: «ب»

فصلنامه مطالعات جغرافيايی مناطق خشک اولين مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه حکيم سبزواری است که اولين شماره ی آن در پائيز 1390 چاپ و منتشر گرديد . اين نشريه طی ابلاغيه شماره 4064/11/3 مورخ 28/4/1389 در کميسيون بررسی نشريات علمی کشور از درجه علمی – پژوهشی برخوردار گرديده است.

اعضای هيأت تحريريه نشریه:


نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

رزومه

دکتر کمال امیدوار

دانشگاه یزد

صفحه شخصی

دکتر محمد علی زارع چاهوکی

دانشگاه تهران

صفحه شخصی

دکتر یعقوب زنگنه

دانشگاه حکيم سبزواری

صفحه شخصی

دکتر کریم سلیمانی

دانشگاه ساری

صفحه شخصی

دکتر برومند صلاحی

دانشگاه محقق اردبیلی

صفحه شخصی

دکتر خلیل ولیزاده کامران

دانشگاه تبریز

صفحه شخصی

دکتر رضا قضاوی

دانشگاه کاشان

صفحه شخصی

دکتر شهرام بهرامی

دانشگاه شهید بهشتی

صفحه شخصی

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

دانشگاه حکيم سبزواری

صفحه شخصی

دکتر مصطفی طالشی

دانشگاه پیام نور

صفحه شخصی

دکتر میرنجف موسوی

دانشگاه ارومیه

صفحه شخصی

دکتر منوچهر فرج‌زاده اصل

دانشگاه تربيت مدرس تهران

صفحه شخصی

دکتر محمود جمعه پور

دانشگاه علامه طباطبایی

صفحه شخصی

دکتر محمد باعقیده

دانشگاه حکيم سبزواری

صفحه شخصی

دکتر غلامرضا زهتابیان

دانشگاه تهران

صفحه شخصی

لازم به ذکر است اين مجله برای اولين بار، بر اساس آخرين گزارش پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC). ضریب تاثیر این مجله 0.107 اعلام شده است.