با عنایت به اینکه سازمان ملی استاندارد در نظر دارد بر اساس سهمیه ابلاغی ستاد کل نیروهاي مسلح، از دانش آموختگان داراي مدرك کارشناسی ارشد و دکترا در رشته هاي فنی و مهندسی، علوم پایه و فناوري اطلاعات براي گذراندن دوره امریه در پژوهشگاه استاندارد (ترجیحا بومی تهران و یا کرج) دعوت به همکاري نماید، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی به ذي نفعان مساعدت لازم معمول گردد. لازم به ذکر است که متقاضیان می توانند با شماره تلفن” 8-32806031 -026 داخلی 2720 و یا 2241 ” در ساعات اداري تماس حاصل نمایند.