برگزاري جلسه دانش افزايي مختص اساتيد حق التدريس

 با عنایت به برگزاری نشست واحد های صنعتی شهرستان و سازمان های مربوطه با مشاور و مدرس پارک علم و فناور استان در تاریخ دوشنبه 27 شهریورماه 1402، نشست دانش افزایی اساتید حق التدریس به تاریخ سه شنبه 28 شهریورماه در همان ساعت (8 صبح الی 12) در محل سالن همایش های بین المللی بیهقی انتقال یافت.