دوره آموزشی آنلاین مبانی طراحی دارو

به دلیل دشواری مراحل طراحی دارو به صورت تجربی و هزینه‌بر بودن این فرآیند، وجود روش‌هایی برای بررسی کارآیی و تاثیر ترکیبات، قبل از ورود به مرحله آزمایشگاهی امری ضروری می‌باشد. طراحی محاسباتی دارو مجموعه‌ای از روش‌های بیوانفورماتیکی می‌باشد که با بررسی مواردی مانند برهمکنش ترکیبات، کارآیی، سمیت و … امکان غربالگری قبل از مراحل آزمایشگاهی را فراهم می‌کند و موجب تسریع فرآیند طراحی دارو می‌گردد.

سایت آموزش فناوری نانو، با همکاری مجموعه «زیست پردازش»، دوره آنلاین «مبانی طراحی دارو» را با تدریس سرکار خانم بنفشه اشرف‌نیا برگزار می‌کند.

** این دوره آنلاین شامل 6 ساعت آموزش در تاریخ‌ 27 و 30 شهریورماه و 4 مهرماه، به همراه پرسش‌وپاسخ، است. کلاس‌ها در بستر Skyroom برگزار می‌گردد و لینک صفحه یک روز قبل از شروع دوره، در رویداد شما قرار داده می‌شود؛ شرکت در این دوره به تمامی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرایش‌های شیمی، گرایش‌های نانوفناوری، زیست‌شناسی، پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی و … توصیه می‌شود.