دانشگاه فسا در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد مورخ 1398/10/01 از میان متقاضیان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فسا و سایر دانشگاههای دولتی، طبق موارد مندرج در اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه پس از انجام مصاحبه برای سال تحصیلی 1403-1404در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های( علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، مهندسی عمران-محیط زیست ) پذیرش می نماید.
شرایط:
1- دانشجویان پس از 6 نیمسال تحصیلی، با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزو بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
2- حداکثر در مدت هشت نیمسال (حداکثر تا 1403/06/31)دانش آموخته شوند.
3- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی باشد.
4- ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر به اندازه 40 درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه، برای هر کد رشته محل تحصیل می باشد که دوسوم این ظرفیت به دانش آموختگان دانشگاه فسا و یک سوم باقیمانده به سایر دانشگاه ها اختصاص می یابد.
5- برای دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم حداکثر ۸ نیمسال است و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذرانده اند.
6- برای خانم هایی که در دوره کارشناسی پیوسته خود صاحب فرزند شده اند و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه استفاده کرده اند، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.
7- برای دانشجویانی که براساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته می شوند به ترتیب معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب بررسی میشود.
8- این بند مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فسا می باشد:
چنانچه بیست درصد برتربه دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوطه استفاده نکرده ، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً 10 %برتر بعدی ورودی از میان دانشجویان دانشگاه فسا، صرفا جهت پذیرش با اولویت رتبه متقاضیان در قالب ظرفیت دو سوم آن رشته می باشد.
9- برگزیدگان رتبه های تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی-دانشجویی برای ورود به همان رشته با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.
مدارک لازم :
1-یک قطعه عکس
2- کارت ملی
3- ریزنمرات کارشناسی تا پایان نیمسال ششم
4- تکمیل فرم اعلام رتبه با تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل.
ارسال مدارک: به صورت غیر حضوری و از طریق ایمیل ir.ac.fasau@education امکان پذیر می باشد.
ارسال مدارک از طریق ایمیل حداکثر تا تاریخ 1403/10/15 می باشد. تاریخ مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد گردید.