طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تعداد 15نفر از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده علوم پایه در آزمون ورودی دکتری 1402 پذیرفته شده اند. امید است که همکاران محترم  اعضاء هیات علمی دانشگاه که دلسوزانه در پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تلاش می کنند، همچنان در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از هیچ کمکی دریغ نفرمایند.

 1. سيدعلي مرعشي                      شيمي *شيمي تجزيه                    دانشگاه فردوسي مشهد

 2. ارزو كروژدهی                           شيمي *شيمي تجزيه                    دانشگاه مازندران -بابلسر

 3. اسماعيل ارغياني                       شيمي *شيمي معدني                  دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار

 4. اميرحسن روان به                      شيمي *شيمي معدني                  دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار

 5. صديقه زاهري                            شيمي *شيمي معدني                 دانشگاه خوارزمي -تهران

 6. فهيمه خدمتگزارقوشخانه            شيمي *شيمي معدني                  دانشگاه فردوسي مشهد

 7. مرتضي كشاورز        زيست شناسي جانوري *بيوسيستماتيك           دانشگاه رازي -كرمانشاه

 8.   هانيه يزدانيان         زيست شناسي جانوري *بيوسيستماتيك           دانشگاه فردوسي مشهد

 9. فريبا يوسف ابادي    زيست شناسي جانوري *بيوسيستماتيك           دانشگاه فردوسي مشهد

 10. حميد كاظم زاده اسبفروشاني            بيوشيمي                               دانشگاه تهران

 11.  عاطفه گل كاري                               بيوشيمي                             دانشگاه فردوسي مشهد

 12. طاهره فلاحي سريش   فيزيك *ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها         دانشگاه صنعتي شاهرود

 13. زهرا چوپاني                            فيزيك *فيزيك هسته اي                دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار

 14. سيدمهدي حسيني بجدني      فيزيك *فيزيك هسته اي                  دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار

 15. معين شهركي فرخنده             فيزيك *فيزيك هسته اي                 دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار