با کمال مسرت به اطلاع می رساند که شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه 967  مورخ 1402/6/5 خود  با راه اندازی  و پذیرش دانشجو در پنج  رشته به شرح زیر در دانشگاه موافقت قطعی نموده است که چهار رشته از آن رشته های دانشکده علوم پایه می باشد.

در  مقطع دکتری  رشته  نانو شیمی،‌ در مقطع کارشناسی ارشد  در 2 رشته شامل فیزیک گرایش لیزر و اپتیک، فیتو شیمی و در مقطع کارشناسی رشته زیست فناوری.   ضمن تبریک به جامعه  بزرگ دانشگاه حکیم سبزورای،  امیدوارم با همکاری  تمام  اعضای دانشگاه  بتوانیم گام موثری در همگام سازی توسعه کیفی با  توسعه کمی دانشگاه برداریم.