این کارگاه به همت مجمع استادان الهیات و ریاست دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در روز سه شنبه 22 اسفند 1396 در چهار بخش اختصاصی از ساعت 8 تا 18 در محل تالار اسرار دانشکده الهیات و با استقبال استادان دانشکده، دانشگاه و برخی پژوهشگران شهرستان و استان برگزار گردید.
دکتر احمد پاکتچی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و از مشهورترین دین شناس، علم شناسان و زبان‌شناس ایران است. دکتر پاکتچی مدیر کنونی گروه نشانه‌شناسی هنر در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران نیز هست.
در کارگاه مطالعات میان رشته ای، دکتر احمد پاکتچی به تعریف، ماهیت، روشها، حوزه ها و موضوعات میان رشته ای در حوزه هایی از علوم و میان رشته هایی چون اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، فقه، زبان شناسی و ادبیات، تاریخ، روانشناسی، پزشکی، اخلاق و …. پرداخت. طرح موضوعات نظری و دیدگاه های صاحبنظران و علم شناسان مطرح سده های بیستم و بیست و یکم و پرداختن به برخی دیدگاه های مرتبط در حوزه های معرفت شناسی و فلسفه علم از دیگر بخش های مورد توجه وی بود.