دانشجویان گرامی ورود شما را به دانشگاه حکیم سبزواری به ویژه دانشکده الهیات و معارف اسلامی گرامی می داریم.

لینک مستقیم ثبت نام دانشجویان نوورود کارشناسی ۱۴۰۰

پورتال دانشجویان

تماس با مدیریت آموزشی

ارتباط با ریاست و کارشناسان آموزش دانشکده

لینک ورود به سامانه الکترونیکی و مجازی دانشگاه(کلاس آنلاین و سایر فعالیت های آموزشی مجازی)

ارتباط با مدیر گروه های دانشکده الهیات

گروه علوم قرآن و حدیث/ تاریخ تشیع/ تاریخ و تمدن ملل اسلامی
گروه معارف اسلامی
گروه حقوق
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
گروه فلسفه و حکمت اسلامی/ ادیان و عرفان
گروه زبان و ادبیات عربی