به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری طی احکامی اعضای کمیته ترفیع دانشکده الهیات را منصوب کرد. بر اساس این احکام دکتر مهدی خرمی، دکتر حسین شمس آبادی و دکتر عباس برزویی به عنوان عضو کمیته ترفیع دانشکده الهیات ابقاء شدند و دکتر یعقوب تابش به عنوان دبیر و عضو جدید کمیته ترفیع دانشکده الهیات منصوب شد.
دکتر علوی رییس دانشکده از زحمات دکتر یحیایی که پیش تر دبیری کمیته ترفیع را برعهده داشتند قدر دانی نموده و برای ایشان آرزوی سربلندی نمودند و اظهار امیدواری کردند آقای دکتر تابش در سمت دبیری کمیته ترفیع بتوانند خدمات ارزنده‌ای داشته باشند.