کرسی علمی ترویجی:

تأثیر شرایط و امکانات سرزمینی بر مهاجرت و تداوم سکونت اشعریان (اولین گروه مهاجران شیعی به ایران) در ناحیه قم
ارایه دهنده:
دکتر یعقوب تابش
(عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری)

ناقدین :
دکتر لیلا نجفیان رضوی
(عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر زینب امیدیان
(عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری)

مدیر جلسه :
دکتر فرزاد دهقانی
(عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری)

در روز چهار‌شنبه 13بهمن 1400 ساعت 12 الی 14 درگروه تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 

دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

کرسی علمی- ترویجی با عنوان” امکان تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت بر اساس نظر اندیشمندان تعلیم و تربیت”

ارائه دهنده:
*_خانم دکتر فاطمه موحدی پارسا
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری*_

ناقدین؛
جناب اقای دکتر علیرضا صادق زاده قمصری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

جناب آقا دکتر محسن اصغری نکاح دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر جلسه؛ خانم دکتر امینه محبی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
زمان؛ شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ تا ۱۴