معرفی کتاب

Name: Operations research applications and algorithms

Author: Wayne L. Winstone and Jeffery B. Goldberg

Publisher: Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2004

این کتاب یک مرجع پیشرفته برای علاقمندان به مسائل بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات است. این کتاب شامل 25 فصل و 3 بخش ضمیمه است. در بخش ابتدایی این کتاب مساله بهینه‌سازی خطی، مدل‌ها و روش‌های حل آن‌ها ارائه می‌شود. سپس مساله دوگان معرفی و مساله تحلیل حساسیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه مسائل شبکه و عدد صحیح و روش‌های حل آن‌ها بررسی می‌شود. در ادامه آن مسائل بهینه‌سازی غیرخطی و روش حل آن‌ها، مسائل احتمالی، زنجیره مارکوف، مدل‌های ایستا و پویا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. نظریه بازی، مدل‌های پیش‌بینی و نظریه صف‌بندی از دیگر مباحث این کتاب است و در پایان مسائل شبیه‌سازی و روش‌های مورد استفاده نیز بررسی می‌شود. در فصل 3 ضمیمه نیز تعدادی از مسائل و تمرین‌های کتاب حل شده‌اند. این کتاب تقریبا همه مباحث مهم و کاربردی در حوزه تحقیق در عملیات را پوشش می‌دهد. طرح مسائل کاربردی با بیان متقن باعث آشنایی دانشجو با مباحث کاربردی تحقیق در عملیات است. برای مشاهده این کتاب آدرس زیر را ملاحظه کنید.

https://www.amazon.in/Operations-Research-Applications-Wayne-Winston/dp/0534423620


Name: Optimization in operations research

Author: Rardin, R. L

Publisher: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

یک کتاب کاربردی و مفید با نگاهی به روش‌های بهینه‌سازی در حل مسائل تحقیق در عملیات است. این کتاب علاوه بر روش‌های رایج در حل مسائل برنامه‌ریزی خطی مانند روش سیمپلکس روش‌های کاربردی دیگری مانند روش نقطه داخلی را نیز بررسی می‌کند. بررسی و حل مسائل شبکه نیز از دیگر مسائل مورد بررسی در این کتاب است. روش‌های دوگان و تجزیه نیز برای حل مسائل بزرگ مقیاس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ارائه مثال‌های کاربردی از دیگر مزایای این کتاب است که خواننده را با حل مسائل عملی و واقعی نیز آشنا می‌کند. این کتاب دیدگاه خوبی از روش‌های بهینه‌سازی برای حل مسائل تحقیق در عملیات را در اختیار خواننده قرار می‌دهد. برای مشاهده این کتاب آدرس زیر را ملاحظه کنید.

https://www.amazon.in/Operations-Research-Applications-Wayne-Winston/dp/0534423620


 

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod